คณะกรรมการ Jewel Fest Club เข้าพบผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


คุณพรเสริฐ ศรีอรทัยกุล ประธานกรรมการบริหารชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน และคณะกรรมการชมรมฯ เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่พร้อมรับนโยบายจาก คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


8 views0 comments
Jewel Fest Club Members
1/6
1/5
1/5
1/5

ORGANIZED BY

SUPPORT BY

© 2015 JEWEL FEST CLUB

QUAILITY JEWELRY INTERNATIONAL STANDARD

 

The Jewel Fest Club Office

919/616 Jewelry Trade Center 52nd Floor,

Silom Road Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel: +66 2 630 1390-7