นายพรเสริฐ ศรีอรทัยกุล ประธานกรรมการชมรม JFC และกรรมการชมรมฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีลงนามความร่วมมื


นายพรเสริฐ ศรีอรทัยกุล ประธานกรรมการบริหารชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน (Jewel Fest Club) และคณะกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย โดย นายสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์ฯ กับ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) โดย นายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ โดยทั้งสองหน่วยงานเล็งเห็นว่าการร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมของไทย และจะทำให้ระบบเศรษฐกิจระดับชาติเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วยนายกสมาคมฯ ในสมาพันธ์ฯ และผู้ประกอบให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก


10 views0 comments
Jewel Fest Club Members
1/6
1/5
1/5
1/5

ORGANIZED BY

SUPPORT BY

© 2015 JEWEL FEST CLUB

QUAILITY JEWELRY INTERNATIONAL STANDARD

 

The Jewel Fest Club Office

919/616 Jewelry Trade Center 52nd Floor,

Silom Road Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel: +66 2 630 1390-7