เปิดตัวงาน Thailand Gems & Jewelry Fair 2017


สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เปิดตัวงานแสดงสินค้า Thailand Gems & Jewelry Fair 2017 พร้อมเดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน อาทิ คุณพรทิวา นาคาศัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย, พลเรือเอกอิทธิคมน์ ภมรสูต รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง, คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย, คุณพรเสริฐ ศรีอรทัยกุล ประธานกรรมการบริหารชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน (Jewel Fest Club) พันธมิตรจากสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคอาเซียน (AEC+6) และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมงานในครั้งนี้


79 views
Jewel Fest Club Members
1/6
1/5
1/5
1/5

ORGANIZED BY

SUPPORT BY

© 2015 JEWEL FEST CLUB

QUAILITY JEWELRY INTERNATIONAL STANDARD

 

The Jewel Fest Club Office

919/616 Jewelry Trade Center 52nd Floor,

Silom Road Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel: +66 2 630 1390-7