เยี่ยมเยือน ชมรม Jewel Fest Club เข้าพบหารือกับสมาคมเพชรพลอยเงินทอง


คุณพรเสริฐ ศรีอรทัยกุล ประธานบริหาร ชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน (Jewel Fest Club), คุณเกษม นิทัศนจารุกุล อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และคณะกรรมการชมรม Jewel Fest Club เข้าเยี่ยมชมสมาคมเพชรพลอยเงินทอง เพื่อกระชับความสัมพันธ์และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย โดยมี คุณยุทธศิลป์ เตยะราชกุล นายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมให้การต้อนรับ คณะของชมรม Jewel Fest Club ในครั้งนี้ (1

8 สิงหาคม 2560)


78 views0 comments
Jewel Fest Club Members
1/6
1/5
1/5
1/5

ORGANIZED BY

SUPPORT BY

© 2015 JEWEL FEST CLUB

QUAILITY JEWELRY INTERNATIONAL STANDARD

 

The Jewel Fest Club Office

919/616 Jewelry Trade Center 52nd Floor,

Silom Road Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel: +66 2 630 1390-7