3 คำถามเกี่ยวกับภาษีทองคำของอินเดีย


อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจัดเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของอินเดีย โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรมดังกล่าวมีสัดส่วนราว 7% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมทั้งสามารถสร้างงานให้แก่ชาวอินเดียได้กว่า 2.5 ล้านตำแหน่ง ในด้านการนำเข้านั้น อินเดียเป็นผู้นำเข้าทองคำมูลค่าสูงเป็นอันดับสองของโลกด้วยมูลค่า 36,253.80 ล้านเหรียญสหรัฐ รองจากสวิตเซอร์แลนด์ที่มูลค่า 70,068.48 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ 80% ของการนำเข้าทองคำของอินเดียเป็นการนำเข้าเพื่อผลิตเป็นเครื่องประดับทอง โดยปัจจุบันอินเดียมีการเก็บภาษีนำเข้าทองคำที่สูงถึง 10%


5 views0 comments
Jewel Fest Club Members
1/6
1/5
1/5
1/5

ORGANIZED BY

SUPPORT BY

© 2015 JEWEL FEST CLUB

QUAILITY JEWELRY INTERNATIONAL STANDARD

 

The Jewel Fest Club Office

919/616 Jewelry Trade Center 52nd Floor,

Silom Road Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel: +66 2 630 1390-7