คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง (อัญมณี)


อัญมณี' ทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่าด้วยคุณสมบัติหลัก 3 ประการ ได้แก่ ความงาม ความคงทนถาวร และความหายาก ยิ่งหายาก ยิ่งงดงาม ยิ่งทวีมูลค่า ซึ่งคนไทยมีความชำนาญ มีฝีมือการรังสรรค์อัญมณีและเครื่องประดับได้อย่างประณีตงดงามไม่แพ้ชาติใด


22 views0 comments
Jewel Fest Club Members
1/6
1/5
1/5
1/5

ORGANIZED BY

SUPPORT BY

© 2015 JEWEL FEST CLUB

QUAILITY JEWELRY INTERNATIONAL STANDARD

 

The Jewel Fest Club Office

919/616 Jewelry Trade Center 52nd Floor,

Silom Road Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel: +66 2 630 1390-7