top of page

สัมมนา "รู้เท่าทัน!! ความก้าวหน้าในการสังเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพพลอยในยุค 4.0"


ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมงานสัมมนา "สุดยอดเทคนิคขั้นเทพในงานชุบจิวเวลรี่" และหัวข้อ "รู้เท่าทัน!! ความก้าวหน้าในการสังเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพพลอยในยุค 4.0" ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ณ ห้องจูปิเตอร์ 12 เวลา 8.30 -12.00 น. และเวลา 13.30 - 16.15 น. จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม

ติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โทรศัพท์ 02-6344999 ต่อ 638-639

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail: rduangporn@git.or.th


10 views0 comments
bottom of page