top of page

6 เหตุผลที่ควรซื้ออัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศไทย

 

1.ผู้นำพลอยสีของโลก

                ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางพลอยสีที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยเฉพาะทับทิม ไพลิน และมรกต ด้วยเทคนิคและนวัตกรรมเฉพาะในด้านการตั้งน้ำ การเจียระไน และการปรับปรุงคุณภาพสีพลอย ทำให้ได้พลอยที่งดงามผสานกับช่างฝีมือที่มีความชำนาญในการออกแบบ การตกแต่งขึ้นตัวเรื่อนด้วยฝีมืออันประณีต นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีชื่อเสียงด้านการเจียระไนเพชร จนสามารถผลิตและส่งออกพลอยสีและเพชรเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

 

2.สุดยอดด้วยศิลปะและนวัตกรรม

                จินตนาการผสานความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบพรั่งพรูจากภาพวาดสู่งานเครื่องประดับด้วยช่างฝีมือไทย ด้วยทักษะด้านศิลปะและความเชี่ยวชสญของช่างฝีมือ รวมกับพรสวรรค์และความฉลาดหลักแหลมในการผสมผสานรูปแบบอัญมณีให้เข้ากับทองและเงิน ทำให้ได้ชิ้นงานที่สวยงามเป็นที่ต้องการอย่างสูงในต่างประเทศ จึงไม่น่าประหลาดใจเลยที่พ่อค้าเครื่องประดับทั่วโลก เล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตชิ้นงานที่มีนวัตกรรมในการออกแบบอย่างหาที่เปรียบไม่ได้

 

3.การเจียระไนและการขึ้นตัวเรือนด้วยคุณภาพสูงสุด

                เหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพสูง คือการเจียระไรและการตกแต่งอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้มาตรฐานโลก ด้วยแรงงานฝีมือที่มีทักษะและความชำนาญระดับสูงในการขึ้นตัวเรือน ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพที่แน่นอน สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในการบริการหลังการขายอีกด้วย

 

ZEN_7456
Q5891

4.เครื่องประดับเงินแนวแฟชั้นตามสมัยนิยม

                ทองและเงินเป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพสูงที่กำลังเติบโต จากรูปแบบอันวิจิตรดั้งเดิมและภูมิปัญญาชั้นสูงที่สั่งสมมายาวนานของช่างฝีมือไทย ความชำนาญในการสร้างสรรค์เครื่องประดับที่ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ ที่ออกแบบได้ประณีตและงดงาม ปัจจุบันได้รับความสนใจจากต่างประเทศกลายเป็นคลื่อนความนิยมในเครื่องประดับเงิน

 

5.ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่

                ประเทศไทยได้พัฒนาเทคนิคการเผาพลอยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของพลอยสี เพิ่มสีและความใสสะอาด อุตสาหกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับที่มีห้องตรวจวิเคราะห์อัญมณีที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 7 ของโลก และได้รับการยอมรับจากสมาพันธ์อัญมณีและเครื่องประดับโลก นักอัญมณีศาสตร์ที่มีประสพการณ์ของสถาบันสามารถตรวจวิเคราะห์ จัดแบ่งเกรด และตรวจสอบความแท้ของอัญมณี สืบค้นประเทศถิ่นกำเนิดและออกใบรับรองที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกแก่ผู้ส่งออก

 

6.ชื่อเสียงของช่างฝีมือที่มีความชำนาญ

                แรงงานฝีมือไทยได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีมีทักษะพิเศษในการเจียระไน การขึ้นตัวเรือน ออกแบบ และจัดเจนในเชิงช่าง แต่มีค่าแรงอยู่ในอัตราที่สามารถแข่งขันได้ ทำให้ประเทศไทยสามารถรองรับตลาดต่างๆได้หลากหลาย ตั้งแต่สินค้าราคาถูกจนถึงสินค้าที่มีคุณภาพสูง

bottom of page