top of page

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสตรี

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสตรี กับงาน A Women’s Empowerment Principles Signature Ceremony for Companies in Thailand

คุณอภิญญา พรจินดารักษ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เข้าร่วมงาน A Women’s Empowerment Principles Signature Ceremony for Companies in Thailand เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นพิธีลงนามของ WEPs (WeEmpowerAsia) ระหว่าง UN Women กับผู้นำทางธุรกิจของไทย ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค๊อก โดยมี

Ms.Hohmmad Naciri จาก UN Women H.E. Mr.Pirkka Taplol จาก European Union Delegation to Thailand Mr.Abhisit Vejjajiva และคณะฑูตจาก 7 ประเทศ ประกอบด้วย แคนนาดา นิวซีแลนด์ ฟินแลนด์ เดสมาร์ค ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นและสวิตเซอแลนด์ และ UNเพื่อสงเสริมบทบาทของสตรีเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม ที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพของสตรีและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้สตรีวัยทำงาน ทุกคนสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านความร่วมมือการลงนาม WEPs (WeEmpowerAsia) ระหว่าง UN Women กับ องค์กรภาคเอกชนของไทย 110 บริษัทที่มุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันทั้งทางด้านศักยภาพ และ สิทธิของทั้งชายและหญิง ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นฐานทางสังคมให้สตรีมีโอกาสความก้าวหน้าและได้รับการพัฒนาในหลายด้าน


ซึ่งคุณอภิญญา พรจินดารักษ์ ถือเป็นหนึ่งใน ผู้บริหารหญิงจากสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ได้กล่าวใน สัมภาษณ์พิเศษ โครงการ WeEmpowerAsia ว่า สิ่งที่ปิดกั้นผู้หญิงไทยในการแสดงความสามารถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คือ สิทธิในการออกเสียง และ โอกาสที่จะได้พัฒนาความสามารถของพวกเธอ ซึ่ง ผู้หญิงบางคน ไม่มีโอกาสที่จะลงทุนในการดูแลตัวเอง นั่นก็หมายถึง พวกเธอมีความรับผิดชอบมากมายในทุกๆวัน ทั้งงานที่ได้ค่าตอบแทน และ งานที่ไม่ได้ค่าตอบแทน

สำหรับบรรทัดฐานของประเพณีปฏิบัติในสังคมที่ผู้ชายมีอิทธิพล โดยส่วนตัวมองว่า ผู้หญิงมักจะมีพื้นที่ให้พูด และ แสดงออกทางความคิดน้อยมากในด้านธุรกิจ แต่นั่นก็เป็นอดีตไปแล้ว แต่ ณ ปัจจุบันนี้สิ่งที่ปิดกั้นหญิงไทย กลับเป็นสิ่งที่ทำให้เสียงของพวกเธอถูกเพิ่มคุณค่าให้เท่าเทียมกับเสียงของผู้ชาย

“แต่แนวคิดเหล่านี้จะพัฒนาขึ้นได้ เมื่อพวกเรายกระดับขีดความสามารถของผู้หญิง เพื่อค้นพบศักยภาพที่แท้จริงในตัวของพวกเธอ”

สำหรับธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหญิง และชาย ที่ต้องการมอบสิ่งมีค่าให้กับคนที่รัก แสดงออกถึงความเคารพ และความเอาใจใส่ จึงเชื่อว่าอัญมณีและเครื่องประดับสามารถช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงในด้านการลงทุนเพื่อตนเอง เป็นกุญแจที่จะทำให้ผู้คนมองเห็นพวกเธอมากขึ้นเหมือนเป็นแสงไฟที่ส่องมาที่ตัวของพวกเธอ

ในธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับ เราเชื่ออย่างมากว่า ผู้หญิง มีศักยภาพที่สว่างไสว แวววาวราวกับเพชรด้วยความสามารถได้ถูกเจียรนัยมาตลอดชีวิตและฉายแสงออกมา

และมากกว่านั้น ผู้หญิงยังมีสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ดีมีคุณค่าที่คู่ควรกับแบรนด์หรูหรา และสิ่งสำคัญ ความรู้สึกเชื่อใจในธุรกิจเครื่องประดับ จะต้องสื่อสารออกมาจากคุณภาพ การสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งเราได้ยินว่า พนักงานหญิงของเราได้มอบบริการที่ดีให้กับผู้หญิงคนอื่นๆ เรายังได้รับฟังเสียงของผู้หญิงที่สะท้อนกลับมาว่า การลงทุนให้กับตนเองก็เป็นเครื่องยืนยันว่าพวกเธอได้พัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นมา

สำหรับบริษัทของเรามีการจ้างงานผู้หญิงจำนวนมาก โดยเฉพาะการค้าปลีก เราสอนให้พวกเธอเข้าใจในคุณค่าของการลงทุนในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต มากไปกว่านั้น เราส่งเสริมให้ผู้หญิงเคารพในตนเอง และพนักงานของเรามีศักยภาพที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้หญิงคนอื่นๆเคารพในตนเองเช่นกัน เพราะเราเชื่อในศักยภาพของผู้หญิงในการตัดสินใจและสนับสนุนให้เกิดการแสดงออกโดยการสร้างพื้นที่ที่ให้พวกเค้าได้แสดงวิสัยทัศน์ออกมา


114 views0 comments

Comments


bottom of page