top of page

ท่องเที่ยวตามเส้นทางสายอัญมณี

 

                ประเทศไทยเป็ฯศูนย์กลางการค้าพลอยสีที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก เป็นแหล่งอัญมณีสวยงามที่มีความหลากหลาย มาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นแหล่งผลิตและเจียระไนพลอยด้วยฝีมืออันประณีต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีชื่อเสียงด้านการเจียระไนเพชร จนสามารถผลิตและส่งออกพลอยสีและเพชรเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

 

                การท่องเที่ยวไปตามเส้นทางสายอัญมณีไทย เป็นสิ่งน่าตื่นเต้นและสนุกสนาน มีสิ่งต่างๆให้เรียนรู้มากมายตลอดเส้นทาง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจอีกหลายแห่งให้เลือก อาทิ การเที่ยวชมโบราณสถานเก่าแก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม เป็นต้น

 

                เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย เป็นแหล่งค้าส่งและค้าปลีกอัญมณีและเครื่องประดับมากมาย ตั้งแต่ย่านถนน มเหสักข์ สีลม สุรวงศ์และเจริญกรุง ถัดไปเป็นย่านไชน่าทาวน์หรือถนนเยาวราช ศูนย์กลางการค้าขายทองคำที่มีชื่อเสียง ไม่ไกลจากเยาวราช คือ ย่านบ้านหม้อ ซึ่งเป็ฯศูนย์ค้าขายเพชร และย่านวัดเกาะ ซึ่งทำธุรกิจพลอยสังเคราะห์และคิวบิคเซอร์โคเนียมาตั้งแต่ในอดีต

                ออกจากกรุงเทพไปจันทบุรีและกาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งพลอยที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมนี้มีการทำเหมืองและเจียระไนพลอยอย่างกว้างขวาง เดิมจันทบุรีเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีการทำเหมือง เติบโตและกลายเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยที่สำคัญในปัจจุบัน มีพ่อค้าจากกรุงเทพฯ และจากทั่วโลก เดินทางมาซื้อขายพลอยกันมากมายที่นี่

 

                ขึ้นเหนือไปเชียงใหม่ ชมแหล่งผลิตเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงมากว่า 700 ปี งานหัตถกรรมของที่นี่ เป็นประเภทของตกแต่ง ของใช้ในพิธี หรือของใช้ทางศาสนา เช่า ถาด ถ้วยชาม ชุดเครื่องหมากพลู เดินทางต่อไปยังแม่สอด จังหวัดตาก ที่นี่เป็นศูนย์กลางค้าหยกและพลอยที่สำคัญ เมืองเล็กๆ ที่มีบรรยากาศสดใส ชายแดนไทย-พม่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยพ่อค้าพลอยให้นักท่องเที่ยวในราคาถูก

 

                ล่องใต้ไประนอง ท่องพังงาและภูเก็ต ที่นี่ส่วนใหญ่มีการทำฟาร์มเลี้ยงหอยมุก ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปส่วนไหนของประเทศ ไม่ว่าแง่มุมไหนของอุตสาหกรรมนี้ที่คุณมองหา ทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่ เมืองไทยเมืองหลวงแห่งอัญมณีและเครื่องประดับของโลก

bottom of page