คำแนะนำในการเลือกซื้อมรกต

 

                มรกตเป็นแร่เบริลชนิดหนึงที่มีสีเขียวถึงเขียวเข้มแกมน้ำเงิน สีเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการตั้งมูลค่าและคุณภาพของมรกตธรรมชาติ ซึ่งมีสีเขียวหลากหลายเฉดสี ตั้งแต่เขียวอ่อนถึงเขียวเข้ม หรือแม้แต่เขียวแกมเหลือง หรือเขียวแกมน้ำเงิน สีที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดคือ สีเขียวสด หรือเขียวแกมน้ำเงินที่มีความสดชัดทั่วทั้งเม็ดไม่อ่อนหรือเข้ามจนเกินไป หากมีสีเหลืองมากกว่าสีเขียวหรือมีสีน้ำเงินมากกว่าสีเขียว มักจะไม่เรียกว่าเป็นมรกต แต่เรียกเป็นเบริลสีอื่นแทน

 

                โดยธรรมชาติ มรกตมักมีตำหนิมลทินภายในที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการค้า แต่ถ้าตำหนิมลทินมีมากจนเกิดผลเสียต่อความโปร่งแสงและความใสสะอาด หรือความทนทานของมรกตเม็ดนั้น มูลค่าของมรกตจะลดลงไป มรกตที่มีความสะอาดมากเมื่อมองเห็นด้วยตาเปล่าจะมีมูลค่ามากและหายาก อย่างไรก็ตามมรกตที่ไม่มีตำหนิมลทิน หรือรอยแตกร้าวเลย ให้พึงระวังว่าอาจเป็นมรกตสังเคราะห์หรืออัญมณีเลียนแบบ

Jewel Fest Club Members
1/6
1/5
1/5
1/5

ORGANIZED BY

SUPPORT BY

© 2015 JEWEL FEST CLUB

QUAILITY JEWELRY INTERNATIONAL STANDARD

 

The Jewel Fest Club Office

919/616 Jewelry Trade Center 52nd Floor,

Silom Road Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel: +66 2 630 1390-7